Formularz informacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Formularz „Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach  ratunkowego dostępu do technologii lekowej”, stanowi załącznik nr 7 do aktualnego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie  podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Sporządzany jest on wyłącznie w sytuacji kontynuacji terapii w ramach RDTL, która została oceniona i opisana w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta jako skuteczna. Do dokumentacji należy podłączyć wyniki badań potwierdzające tą opinię.

Dokument ten, należy sporządzić jako ocena prowadzonej terapii po trzech cyklach, ale nie rzadziej niż co 3 miesiące leczenia.

Informacji do Dyrektora OW NFZ nie wysyła się do konsultanta krajowego / wojewódzkiego (nie potrzebna jest jego dodatkowa opinia), wyłącznie do Dyrektora OW NFZ. Do Informacji podłączamy faktury zakupu leku.

 

Serwis obsługiwany przez Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, REGON: 302053014. Informujemy, że serwis nie przetwarza danych osobowych, ani klinicznych pacjentów czy personelu medycznego, wprowadzonych do niniejszego Formularza. Wprowadzane dane osobowe są przetwarzane tylko w przeglądarce użytkownika i służą wyłącznie do wygenerowania formularza wniosku w pliku PDF/RTF, na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.