Image

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)


W ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) możliwe jest finansowanie u polskich pacjentów terapii lekami niefinansowanymi
ze środków publicznych w danym wskazaniu, na zasadach opisanych w przepisach prawa.

Niniejsza strona stanowi bazę wiedzy na temat zasad realizacji, dokumentowania, rozliczania i finansowania tej specjalnej formy refundacji leczenia,
jakim jest RDTL. Zapraszamy do lektury!