Informacja o wydatkach NFZ na finansowanie RDTL

Łączne, maksymalne wydatki systemu na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875). Stanowią one nie więcej, niż 3% wartości łącznych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach programów lekowych oraz leków stosowanych w chemioterapii.

Powyższa wartość nie oznacza środków dedykowanych finansowaniu leczenia w ramach całej procedury RDTL przez pojedynczy szpital, tylko budżetu na RDTL w skali całego kraju. W 2021 r. kwota dedykowana finansowaniu leczenia w ramach procedury RDTL, wyznaczona na podstawie powyższego algorytmu wynosi 161 381 000 zł.

Dystrybucji środków pomiędzy poszczególne szpitale na 2021 r. dokonały Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane historyczne dotyczące wykorzystania przez świadczeniodawców środków dedykowanych procedurze RDTL na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z lat ubiegłych. Kwoty na lata następne będę dystrybuowane na podstawie rzeczywistego wykonania świadczeń w RDTL w roku poprzednim.

W przypadku, w którym dany świadczeniodawca wykorzysta pulę dostępnych środków dedykowanych procedurze RDTL, ma on możliwość renegocjacji kontraktu na RDTL z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Łączne wydatki na RDTL publikowane są systematycznie przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniosły 19 932 600 zł, co stanowiło 42% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2020).

Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2021 r. wyniosły 122 020 200,00 zł, co stanowi 77,53% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2021).

 
Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2022 ma wynieść: 180 732,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej w okresie styczeń – listopad 2022 r: 129 441,74 tys. zł, co stanowi 71,62% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2023). 

 

Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2023 ma wynieść 213 014,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej w okresie styczeń - marzec 2023 r.: 38 402,74 tys. zł, co stanowi 18,03% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2023).

 

Plan finasowy na rok 2023

 

Wersja planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2023 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica n B-A [tys. PLN]Dynamikan B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2022 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W DNIU 26 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2000000-100

Plan finasowy na rok 2022

 

Data
publikacji 
Koszty
wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wyszczególnienie
pozycji planu finasnowego wraz z nazwą
Plan na 2022 r. [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica [tys. PLN]
B-A
Dynamika B/A [%]
2021-07-30Kosztyn Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)113670- 
2022-03-28Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367113670100,00
2022-07-14Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367113670100,00
2022-12-23Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11 36713 0631 696114,92
2021-07-30Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)84150- 
2022-03-28Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841584150100,00
2022-07-14Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841584150100,00
2022-12-23Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8 4158 514-65792,84
2021-07-30Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)91710- 
2022-03-28Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)917191710100,00
2022-07-14Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)917191710100,00
2022-12-23Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszun ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)91718 615-55693,94
2021-07-30Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)34430- 
2022-03-28Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)344334430100,00
2022-07-14Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)344334430100,00
2022-12-23Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)34433000-44387,13
2021-07-30Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)106940- 
2022-03-28Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszun ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10694106940100,00
2022-07-14Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10694106940100,00
2022-12-23Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1069411265571105,34
2021-07-30Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)132020- 
2022-03-28Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13202132020100,00
2022-07-14Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13202205507348155,66
2022-12-23Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)132022485211650188,24
2021-07-30Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253430- 
2022-03-28Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25343253430100,00
2022-07-14Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253433573610393141,01
2022-12-23Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253433894313600153,66
2021-07-30Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)31480- 
2022-03-28Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)314831480100,00
2022-07-14Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)314831480100,00
2022-12-23Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)31481500-164847,65
2021-07-30Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75970- 
2022-03-28Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)759775970100,00
2022-07-14Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)759775970100,00
2022-12-23Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75978007410105,40
2021-07-30Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47440- 
2022-03-28Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4744476925100,53
2022-07-14Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszun ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4744476925100,53
2022-12-23Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47443388-135671,42
2021-07-30Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)94100- 
2022-03-28Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)941094100100,00
2022-07-14Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)9410172517841183,33
2022-12-23Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)9410182968886194,43
2021-07-30Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)174810- 
2022-03-28Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17481174810100,00
2022-07-14Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17481174810100,00
2022-12-23Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1748117047-43497,52
2021-07-30Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)46340- 
2022-03-28Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)463446340100,00
2022-07-14Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)463446340100,00
2022-12-23Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)46342588-204655,85
2021-07-30Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)48370- 
2022-03-28Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)483748370100,00
2022-07-14Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)483748370100,00
2022-12-23Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)48373300-153768,22
2021-07-30Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)150330- 
2022-03-28Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15033150330100,00
2022-07-14Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15033150330100,00
2022-12-23Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1503312445-258882,78
2021-07-30Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowegon Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)58990- 
2022-03-28Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)589958990100,00
2022-07-14Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)589958990100,00
2022-12-23Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 899590910100,17

Wersja planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2022 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica
B-A [tys. PLN]
Dynamika
B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2022 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W DNIU 30 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1544180-100
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 28 MARCA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441815444325100,02
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 14 LIPCA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441818002525607116,58
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 23 GRUDNIA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441818073226314117,04

 Plan finansowy na rok 2021

 

Data publikacji Koszty wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZWyszczególnienie pozycji planu finasnowego wraz z nazwąPlan na 2021 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica B-A [tys. PLN]Dynamika B/A [%]
2021-04-22Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-06-25Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-07-07Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-10-27Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568489183234157
2021-12-13Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)56848 0002316141
2021-12-22Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568480002316141
2021-12-31Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568480002316141
2021-04-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420842080100
2021-06-25Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420842080100
2021-07-07Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420882684060196
2021-10-27Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4208121787970289
2021-12-13Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420896605452230
2021-12-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420896605452230
2021-12-31Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420856001392133
2021-04-22Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-06-25Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-07-07Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-10-27Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458677063120168
2021-12-13Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-12-22Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-12-31Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-04-22Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-06-25Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-07-07Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-10-27Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-13Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-22Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-31Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-04-22Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)534753470100
2021-06-25Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)53475550203104
2021-07-07Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)53475550203104
2021-10-27Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415 394201
2021-12-13Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415394201
2021-12-22Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415394201
2021-12-31Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 34710 7415394201
2021-04-22Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-06-25Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-07-07Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-10-27Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60187462145132
2021-12-13Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-12-22Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-12-31Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-04-22Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-06-25Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-07-07Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-10-27Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704115828488325
2021-12-13Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-12-22Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-12-31Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-04-22Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-06-25Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-07-07Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-10-27Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-13Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-22Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-31Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 874192450103
2021-04-22Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379937990100
2021-06-25Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379937990100
2021-07-07Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)37994399600116
2021-10-27Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969063107182
2021-12-13Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-12-22Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-12-31Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-04-22Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-06-25Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-07-07Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-10-27Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723635-3799
2021-12-13Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-12-22Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-12-31Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-04-22Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-06-25Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-07-07Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-10-27Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47051573711032334
2021-12-13Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-12-22Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-12-31Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-04-22Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-06-25Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-07-07Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-10-27Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-13Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-22Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-31Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-04-22Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-06-25Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-07-07Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-10-27Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)23172219-9896
2021-12-13Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-12-22Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-12-31Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-04-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-06-25Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-07-07Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-10-27Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192396-2399
2021-12-13Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-12-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-12-31Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-04-22Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)751675160100
2021-06-25Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75168016500107
2021-07-07Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75168016500107
2021-10-27Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-13Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-22Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-31Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-04-22Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-06-25Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-07-07Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-10-27Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295059292979201
2021-12-13Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191
2021-12-22Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191
2021-12-31Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191

  

Wersja planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2021 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica
B-A [tys. PLN]
Dynamika
B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880900100.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)78809788090100.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 25 CZERWACA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880979512703101.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 7 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)78809841725363106.805
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138182572204.775
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021 Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138882579204.784
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021 Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138882579204.784
OSTATECZNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880915737878569199.695