Informacja nt. wykazu leków niepodlegających finansowaniu w RDTL

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) obowiązującą od dnia 23 lutego 2022 r. (tabela poniżej) – zapisano w nim 126 pozycji.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL (znajdującym się na poniższym wykazie) przed wpisaniem go na wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia przez prowadzącego lekarza specjalistę skuteczności dotychczasowego leczenia. Powyższe musi zostać udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (odpowiednie wpisy wraz z wynikami badan potwierdzającymi skuteczność terapii). Informacja o kontynuacji tego leczenia musi zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z użyciem formularza „Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach  ratunkowego dostępu do technologii lekowej”.

Lp.Nazwa produktu lecznicznegoNazwa międzynarodowaPostaćMocZawartość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINWskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz kodem ICD-10Uwagi
1.           AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań250 j.m.1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067101Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
2.           AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań500 j.m.1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067118Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
3.           AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań1000 j.m.1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067125Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
4.           AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań2000 j.m.1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (5ml)0642621067132Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
5.           AfinitorEverolimustabletki5mg30 tabletek05909990711567Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (C50)brak
6.           AfinitorEverolimustabletki10mg30 tabletek05909990711598Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (C50)brak
7.           AimovigErenumabroztwór do wstrzykiwań140mg1 wstrzykiwacz07613421024604Migrena przewlekła (G43)brak
8.           AjovyFremanezumabroztwór do wstrzykiwań225mg1 ampułkostrzykawka0590999396497Migrena przewlekła i epizodyczna (G43)brak
9.           AmBisomeAmphotericinum Bproszek do sporządzania dyspersji do infuzji50 mg1 fiolka05909990800025Grzybica układowa (B37)brak
10.        AvastinBevacizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji25mg/mlfiolka 4ml 05909990010486Leczenie raka wątrobowokomórkowego (C22)terapia w skojarzeniu z atezolizumabem
11.        AvastinBevacizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji25mg/mlfiolka 16ml05909990010493Leczenie raka wątrobowokomórkowego (C22)terapia w skojarzeniu z atezolizumabem
12.        BrineuraCerliponase alfaroztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania150 mg/ 5 ml/2 fiolki roztworu do infuzji + 1 fiolka roztworu do przepłukiwania05909991350994Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (E75.4)brak
13.        CabliviCaplacizumabumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań10mg 1 fiolka proszku + 1 ampułkostrzykawka rozpuszczalnika (1ml)05909991413385Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1)brak
14.        CalquenceAcalabrutinibkapsułki twarde100mg60 kapsułek05000456061698Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1)w ramach I linii leczenia w populacji pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym progresji
15.        ColobreatheColistimethate sodiumproszek do inhalacji, kapsułki twarde1 662 500 j.m.56 kapsułek twardych + 1 inhibitor proszkowy05909991210380Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą ()u pacjentów w wieku ≥6 lat
16.        CosentyxSekukunumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki150mg/ml2 ampułkostrzykawki po 1 ml05909991203832Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8)brak
17.        CosentyxSekukunumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki150mg/ml2 ampułkostrzykawki po 1 ml05909991203832Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (L40.0)brak
18.        CosentyxSekukinumabumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu300mg1 wstrzykiwacz07613421040130Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (L40.0)brak
19.        DysportToxinum botulinicum typum A ad iniectabileproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań300 j.1 fiolka05909991072094Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (I61, I63, I69)brak
20.        DysportToxinum botulinicum typum A ad iniectabileproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań500 j.1 fiolka05909990729227Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (I61, I63, I69)brak
21.        ElmironPentosan polysulfate sodiumkapsułki twarde100mg90 kapsułek04260078520176Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (N30.1)brak
22.        ErleadaApalutamidumtabletki powlekane60mg120 tabletek05413868117059Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego (C61)brak
23.        Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekane25mg30 tabletek03838989722111Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)
24.        Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekane100mg30 tabletek03838989722128Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)
25.        Erlotinib MylanErlotinibumtabletki powlekane100mg30 tabletek05901797710835Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
26.        Erlotinib MylanErlotinibumtabletki powlekane150mg30 tabletek05901797710842Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
27.        Erlotinib VipharmErlotinibumtabletki powlekane100mg30 tabletek05901812161345Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
28.        Erlotinib VipharmErlotinibumtabletki powlekane150mg30 tabletek05901812161352Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
29.        Ezetimibe AurovitasEzetimibetabletki10mg28 tabletek059099913376659Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej ()brak
30.        ForxigaDapaglifozinumtabletki powlekane10mg14 tabletek05909990975853Przewlekła niewydolność serca ()w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
31.        ForxigaDapaglifozinumtabletki powlekane10mg30 tabletek05909990975884Przewlekła niewydolność serca ()w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
32.        HalavenEribulinumroztwór do wstrzykiwań0,44 mg/ml1 fiolka po 2 ml05909991004569Tłuszczakomięsak (C48)brak
33.        HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki05909990005055Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (L73.2)brak
34.        HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacze40mg/0,4ml2 wstrzykiwacze + 2 gaziki0805408301191Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
35.        HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki40mg/0,4ml2 ampułkostrzykkawki + 2 gaziki nasączone alkoholem08054083011905Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
36.        HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, pudełka40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki w pudełku05909990005031Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
37.        HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań ampułkostrzykawki40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki05909990005055Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
38.        ImbruvicaIbrutinibumkapsułki twarde140mg90 kapsułek0590999195137Makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)brak
39.        ImfinziDurvalumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji50mg/mlfiolka po 10 ml05000456031493Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
40.        InvokanaCanaglifozinumtabletki powlekane100mg30 tabletek05909991096106Cukrzyca (E11)w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
41.        JardianceEmpaglifosinumtabletki powlekane10mg28 tabletek05909991138509Przewlekła niewydolność serca ()w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – IV NYHA
42.        JevtanaCabazitaxelkoncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji60mg/1,5 mlfiolka05909990850501Rak gruczołu krokowego (C61)nowotwór oporny na kastrację
43.        KadcylaTrastuzumab emtansineproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji100mg1 fiolka05902768001044Rak piersi (C50)w ramach leczeniaadjuwantowego (pooperacyjnego)
44.        KadcylaTrastuzumab emtansineproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji160mg1 fiolka05902768001051Rak piersi (C50)w ramach leczeniaadjuwantowego (pooperacyjnego)
45.        KaftrioIvacaftor + tezacaftor + elexacaftortabletki powlekane75mg + 50mg+ 100mg56 tabletek0351167143902Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (E84)w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
46.        KalydecoIvacaftor tabletki powlekane150mg28 tabletek0351167136201Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (E84)w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kaftrio
47.        KalydecoIvacaftor tabletki powlekane75mg28 tabletek0351167144503Mukowiscydoza (E84)terapia skojarzona z lekiem Symkevi
48.        KalydecoIvacaftor tabletki powlekane150mg28 tabletek0351167136201Mukowiscydoza (E84)terapia skojarzona z lekiem Symkevi
49.        KanumaSebelipazum alfakoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji2mg/ml1 fiolka po 10ml05391527744375Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (E75.5, E75.6)brak
50.        Ketokonazol HRAKetoconazolumtabletki200mg60 tabletek05909991228811Endogenny zespół Cushinga ()> 12 rż
51.        KeytrudaPembrolizumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji25mg/ml1 fiolka 4 ml05901549325126Leczenie raka urotelialnego (C65, C66, C67, C68)brak
52.        KymriahTisagenlecleuceldyspersja do infuzji1,2x106 - 6x10 - 6x108 komórekworek infuzyjny05909991384388Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (C83, C85)brak
53.        LenvimaLenvatinibkapsułki twarde4mg30 kapsułek05036519003763Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (C73)brak
54.        LenvimaLenvatinibkapsułki twarde10mg30 kapsułek05036519003770Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (C73)brak
55.        LonquexLipegfilgrastimumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka6mg/0,6ml1 ampułkostrzykawka05909991072469Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutopenii z gorączką ()u pacjentów z nowotworami złośliwymi (za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
56.        LutatheraLutetium (177-Lu) oxodotreotidiroztwór do infuzji390 MBq/mlfiolka 20,5 – 25ml05909991350963Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT) ()brak
57.        LutatheraLutetium (177-Lu) oxodotreotidiroztwór do infuzji390 MBq/mlfiolka 20,5 – 25ml05909991350963Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (C25.5)brak
58.        MekinistTrametinibumtabletki powlekane0,5mg30 tabletek05909991141813Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
59.        MekinistTrametinibumtabletki powlekane2mg30 tabletek05909991141851Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
60.        MylotargGemtuzumab ozogamycinumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji5mg1 fiolka05415062328576Ostra białaczka szpikowa (C92.0)W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
61.        NaglazymeGalsulfasekoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg1 fiolka po 5 ml05909990614745Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) (E76.2)brak
62.        NerlynxNeratinibumtabletki powlekane40mg180 tabletek05909991414009Rak piersi (C50)leczenie adjuwantowe
63.        OlumiantBaricitinibumtabletki powlekane2mg35 tabletek03837000170740Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (M05, M06, M08)brak
64.        OnivydeIrinotecani hydrochloridum trihydricumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka 10ml05909991308438Rak trzustki w stadium uogólnienia (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)brak
65.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 4 ml05909991220501Rak urotelialny (C65, C66, C67)brak
66.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 10 ml05909991220518Rak urotelialny (C65, C66, C67)brak
67.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 4 ml05909991220501Rak nerki (C64)w ramach III linii leczenia systemowego
68.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 10 ml05909991220518Rak nerki (C64)w ramach III linii leczenia systemowego
69.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 4 ml05909991220501Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
70.        OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 10 ml05909991220518Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
71.        PerjetaPertuzumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji30mg/ml1 fiolka 14 ml05902768001006Rak piersi (C50)terapia skojarzona z trastuzumabem w ramach leczenia pooperacyjnego
72.        PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane150mg56 tabletek07613421024826Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
73.        PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane200mg28 tabletek07613421024840Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
74.        PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane50mg + 200mg56 tabletek07613421024833Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
75.        RavictiGlyceroli phenylbutyraspłyn doustny1,1 g/mlbutelka 25ml07350110580217Zaburzenia cyklu mocznikowego ()brak
76.        RaxoneIdebenonetabletki powlekane150mg180 tabletek07640137910150Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (H47.2)brak
77.        ReblozylLuspaterceptumproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań75mg1 fiolka07640133688251Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1) ()u pacjentów >18 r.ż
78.        ReblozylLuspaterceptumproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań25mg1 fiolka07640133688244Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (D46.1)u pacjentów > 18 r.ż.
79.        RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji1mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046805Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0)brak
80.        RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji2,5mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046850Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0)brak
81.        RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji5mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046867Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0))brak
82.        ReseligoGoserelinumimplant w ampułko-strzykawce3,6mg1 ampułko-strzykawka05909991256197Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników ()do 3 cykli leczenia
83.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde5mg21 kapsułek05909990086696Szpiczak plazmocytowy (C90.0)przy braku wcześniejszego leczenia
84.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde10mg21 kapsułek05909990086702Szpiczak plazmocytowy (C90.0)przy braku wcześniejszego leczenia
85.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde15mg21 kapsułek05909990086764Szpiczak plazmocytowy (C90.)przy braku wcześniejszego leczenia
86.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde20mg7 kapsułek07640133687704Szpiczak plazmocytowy (C90.0)przy braku wcześniejszego leczenia
87.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde25mg21 kapsułek05909990086771Szpiczak plazmocytowy (C90.0)przy braku wcześniejszego leczenia
88.        RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde25mg7 kapsułek07640133687322Szpiczak plazmocytowy (C90.0)przy braku wcześniejszego leczenia
89.        RozlytrekEntrectinibumkapsułki twarde100mg30 kapsułek07613326024891Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1
90.        RozlytrekEntrectinibumkapsułki twarde200mg90 kapsułek07613326024624Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34.0)
91.        RybelsusSemaglutidetabletki3mg30 tabletek05712249113537Cukrzyca typu 2 ()u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
92.        RybelsusSemaglutidetabletki7mg30 tabletek05712249113544Cukrzyca typu 2 ()u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
93.        RybelsusSemaglutidetabletki14mg30 tabletek05712249113551Cukrzyca typu 2 ()u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
94.        SarclisaIzatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji20mg/mlfiolka 5 ml05909991727818Szpiczak plazmocytowy (C90.0)w przypadku choroby opornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem
95.        SarclisaIzatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji20mg/mlfiolka 25ml05909991427832Szpiczak plazmocytowy (C90.0)
96.        SkilarenceDimethylis fumarastabletki120mg90 tabletek08430308130574Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
97.        SkilarenceDimethylis fumarastabletki120mg180 tabletek08430308130567Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
98.        SkilarenceDimethylis fumarastabletki30mg42 tabletki08430308130581Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
99.        SolirisEculizumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji300mg1 fiolka 30ml 05909990643776Nocna napadowa hemoglobinuria (D59.5)brak
100.      StelaraUstekinumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji130mg1 fiolka po 30 ml05909991307066Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51)brak
101.      StelaraUstekinumabroztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce90mg1 ampułkostrzykawka po 1 ml05909997077512Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51)brak
102.      Symkevitezacaftor + ivacaftortabletki powlekane50mg + 75mg28 tabletek0351167144404Mukowiscydoza (E84)w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
103.      Symkevitezacaftor + ivacaftortabletki powlekane100mg + 150mg28 tabletek0351167136102Mukowiscydoza (E84)w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
104.      TafinlarDabrafenibkapsułki50mg120 kapsułek05909991078591Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
105.      TafinlarDabrafenibkapsułki50mg28 kapsułek05909991078584Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
106.      TafinlarDabrafenibkapsułki75mg120 kapsułek05909991078645Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
107.      TafinlarDabrafenibkapsułki75mg28 kapsułek05909991078607Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)
108.      TalzennaTalazoparibumkapsułki twarde0,25mg30 kapsułek05415062348826Rak piersi (C50)u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2, u których stosowano hormonoterapię z zastosowaniem inhibitorów CDK4/6 lub bez w leczeniu paliatywnym i u których dopuszczalne było zastosowanie chemioterapii paliatywnej; pacjenci z potrójnie ujemnym rakiem piersi którzy stosowali wcześniej chemioterapię w okresie okołooperacyjnym lub w chorobie zaawansowanej
109.      TalzennaTalazoparibumkapsułki twarde1mg30 kapsułek05415062348826Rak piersi (C50)
110.      TecentriqAtezolizumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji1200mg1 fiolka po 20ml 05902768001167Rak wątrobowokomórkowy (C22.0)terapia skojarzona z bewacyzumabem (Avastin)
111.      TranslarnaAtalurenumgranulki do przygotowywania zawiesiny doustnej125mg30 saszetek05391528830497Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (G71.0)z mutacją nonsense w genie dystrofiny
112.      TranslarnaAtalurenumgranulki do przygotowywania zawiesiny doustnej250mg30 saszetek05391528830503Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (G71.0)z mutacją nonsense w genie dystrofiny
113.      UltomirisRavulizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji300mg1 fiolka05391527743552Nocna napadowa hemoglobinuria (D59.5)brak
114.      UltomirisRavulizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji300mg1 fiolka05391527743552Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) (D59.3)brak
115.      VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkie61mg30 kapsułek05415062359426kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (E85)brak
116.      XgevaDenosumabumroztwór do wstrzykiwań120mg1 fiolka po 1,7ml05909990881789Guz olbrzymiokomórkowy kości (D48.0)brak
117.      XospataGilteritinibi fumarastabletki powlekane40mg84 tabletki05909991426460Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (C92.0)brak
118.      YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 40ml05909990872459Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
119.      YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/l1 fiolka po 10ml05909990872442Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
120.      YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 40ml05909990872459Czerniak skóry lub błon śluzowych (C43)dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
121.      YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/l1 fiolka po 10ml05909990872442Czerniak skóry lub błon śluzowych (C43)dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
122.      YescartaAxicabtagene ciloleuceldyspersja do infuzji0,4 - 2x108 komórek1 worek05909991438487Chłoniaki z dużych komórek B (C83, C85)brak
123.      ZeposiaOzanimodkapsułki twarde0,23mg + 0,46mg7 kapsułek07640133688220Stwardnienie rozsiane (G35)brak
124.      ZeposiaOzanimodkapsułki twarde0,92mg28 kapsułek07640133688237Stwardnienie rozsiane (G35)brak
125.      ZoladexGoserelinumimplant podskórny3,6 mg1 ampułko-strzykawka05909990082315Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników ()do 3 cykli leczenia
126.      ZolgensmaOnasemnogene abeparvovecumroztwór do infuzji2x1013 vg/ml7 fiolek po 8,3ml05397227702851Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12) (G12)postać 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu I lub u chorych z postacią 5q z bialleliczną mutacją SMN1 i nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2