Informacja nt. wykazu leków niepodlegających finansowaniu w RDTL

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłosił w dniu 10 listopada 2023 r. obowiązującą listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Wchodzi ona w życie 7 dni od daty jej publikacji, tj. od dnia 17 listopada 2023r - zapisane w niej zostało 95 pozycji.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL (znajdującym się na poniższym wykazie) przed wpisaniem go na wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia przez prowadzącego lekarza specjalistę skuteczności dotychczasowego leczenia. Powyższe musi zostać udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (odpowiednie wpisy wraz z wynikami badań potwierdzającymi skuteczność terapii). Informacja o kontynuacji tego leczenia musi zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z użyciem formularza Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach  ratunkowego dostępu do technologii lekowej”.

Lp.Nazwa produktu leczniczegoNazwa międzynarodowaPostaćWskazanie, w którym lek nie może być finansowanyKod ICD-10Uwagi
1.AdynoviRurioctocogumn alfa pegolumproszek in rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańZapobieganien krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B D66, D67wn populacji pacjentów <12 roku życia
2.AfinitorEverolimustabletkiLeczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniemn everolimusuC50brak
3.AimovigErenumabroztwór do wstrzykiwańMigrena przewlekłaG43brak
4.AjovyFremanezumabroztwór do wstrzykiwańMigrena epizodycznaG43rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłejn i epizodycznej; lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej
5.Berinert 2000Inhibitor C1-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańDziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)D84.1leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE on ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza sięn niedobór inhibitora C1-esterazy
6.Berinert 3000Inhibitor C1-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańDziedziczny obrzęk naczynioruchowyD84.1leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE on ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza sięn niedobór inhibitora C1-esterazy
7.BrineuraCerliponase alfaroztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwaniaLeczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2E75.4brak
8.BrukinsaZanubrutinibkapsułki twardePrzewlekła białaczka limfocytowaC91.1monoterapia w I i kolejnych liniach leczenia u pacjentówn dorosłych, bez względu na status mutacji del17p / mutTP53
9.BeovuBrolucizumabroztwór do wstrzykiwańLeczenie pacjentów z chorobami siatkówkiH35.3, H36.0 
10.BylvayOdevixabatumkapsułki twardePostępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa (PFIC)K76.8u pacjentów w wieku od 6 miesięcy
11.CabliviCaplacizumabproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańLeczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej M31.1 
12.CabometyxCabozantinibtabletki powlekaneNowotwór złośliwy tarczycyC73II linia leczenia zróżnicowanego raka tarczycy, progresja pon terapii opartej na inhibitorach kinaz tyrozynowych oraz w przypadku opornościn na terapię radiojodem
13.CresembaIsavukonazolumkapsułki twardeInwazyjna aspergilloza; mukormykozaB44, B46inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nien jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u którychn nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
14.CresembaIsavukonazolumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzjiInwazyjna aspergilloza; mukormykozaB44, B46inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nien jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u którychn nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
15.DarzalexDaratumumabroztwór o wstrzykiwańSzpiczak plazmocytowy C90.0terapia skojarzona z lenalidomidem i deksametazonem dorosłychn chorych na uprzednio nieleczonego szpiczaka plazmocytowego,n niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystychn (autoHSCT)
16.ElmironPentosan polysulfate sodiumkapsułki twardeLeczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjamin lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego N30.1brak
17.EmgalityGalcanezumabroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuMigrena przewlekłaG43W ramach leczenia profilaktycznego
18.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów in młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawówM05, M06, M08brak
19.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów in młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawówM05, M06, M08brak
20.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawówL40.5, M07.1, M07.2, M07.3brak
21.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawówL40.5, M07.1, M07.2, M07.3brak
22.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawówn kręgosłupa (ZZSK)M45brak
23.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawówn kręgosłupa (ZZSK)M45brak
24.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bezn zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKM46.8brak
25.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bezn zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKM46.8brak
26.Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płucaC34 
27.Erlotinib MylanErlotinibtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płucaC34brak
28.Erlotinib VipharmErlotinibtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płucaC34brak
29.FotivdaTivozanib hydrochloride monohydratekapsułki twardeLeczenie raka nerkiC64brak
30.HumiraAdalimumabroztwór do wstrzykiwańLeczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołówn potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkimL73.2brak
31.ImbruvicaIbrutinibkapsułki twardePrzewlekła białaczka limfocytowaC91.1leczenie skojarzone z wenetoklaksem w I linii leczenia pacjentówn dorosłych, bez względu na status mutacji 
32.ImbruvicaIbrutinibtabletki powlekanePrzewlekła białaczka limfocytowaC91.1del17p/mutTP53
33.ImfinziDurvalumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak dróg żółciowychC22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9I linia leczenia skojarzonego z gemcytabiną i cisplatynąn dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowymn gruczolakorakiem dróg żółciowych
34.KaftrioIvacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorumtabletki powlekaneMukowiscydozaE84
35.KalydecoIvacaftorumtabletki powlekaneMukowiscydozaE84pacjenci w wieku co najmniej 6 lat homozygotyczni pod względemn mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del zn mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR
36.KanumaSebelipazum alfakoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazyE75.5, E75.6brak
37.Ketokonazol HRAKetoconazolumtabletkiEndogenny zespół Cushinga > 12 r.ż.
38.KeytrudaPembrolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie raka urotelialnego C65, C66, C67, C68brak
39.KeytrudaPembrolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie raka nerkiC64I linia terapii, terapia skojarzona z aksytynibem 
40.KimmtrakTebentafuspkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (koncentratn jałowy)Czerniak błony naczyniowej okaC69, C69.3, C69.4monoterapia w leczeniu choroby w stadium nieresekcyjnym lubn przerzutowym u dorosłych pacjentów, u których występuje ludzki antygenn leukocytarny HLA-A*02:01
41.KoselugoSelumetinibkapsułki twardeLeczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegun neurofibromatozy typu 1 (NF1)Q85.0monoterapia objawowych, nieoperacyjnych nerwiakowłókniakówn splotowatych u dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z NF1
42.KymriahTisagenlecleuceldyspersja do infuzji, 1,2 x10^6 - 6x 10^8 komórek w workun infuzyjnymLeczenie chorych na chłoniaki BkomórkoweC82, C83, C85leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniun złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcejn linii leczenia systemowego, w tym zawierającego związkin alkilująceprzeciwciało anty-CD20 i 
43.KyprolisCarfilzomibumproszek do sporządzania roztworu do infuzjiSzpiczak plazmocytowy C90.0terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłychn chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego po uprzednimn zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia
44.LamzedeVelmanase alfaproszek do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozyE77.1brak
45.LenvimaLenvatinibkapsułki twardeLeczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodemn radioaktywnym C73brak
46.LojuxtaLomitapidumkapsułki twardeHipercholesterolemia rodzinnaE78.01postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
47.LonquexLipegfilgrastimumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaSkrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenien częstości gorączką występowania neutropenii z  u pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłejn białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapiin cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14n dni 
48.LuxturnaVoretigene neparvoveckoncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu don wstrzykiwańDziedziczna dystrofia siatkówkiH35.5u pacjentów z potwierdzoną bialleliczną mutacją genu RPE65
49.LynparzaOlaparibtabletki powlekaneLeczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się don leczenia radykalnego gruczolakiem trzustkiC25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
50.LynparzaOlaparibtabletki powlekaneLeczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub rakan otrzewnej C56, C57, C48leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwymn nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade),n rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej bez patogennej lub BRCA2n (dziedzicznej lub somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lubn częściową) na chemioterapię opartą  nan związkach platyny
51.MabTheraRituximabroztwór do wstrzykiwańChłoniaki złośliweC82, C83brak
52.MekinistTrametinibtabletki powlekaneNiedrobnokomórkowy rak płucaC34I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
53.MetopironeMetyraponumkapsułki miękkieLeczenie pacjentów z hiperkortyzolemiąE24.0, E24.3, E24.8, E24.9leczenie endogennego zespołu Cushinga
54.MyaleptaMetreleptinumproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwańLipodystrofiaE88.1brak
55.MylotargGemtuzumab ozogamycinumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzjiOstra białaczka szpikowaC92.0W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznowąn choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
56.NaglazymeGalsulfasekoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) E76.2brak
57.NerlynxNeratinibtabletki powlekaneRak piersiC50leczenie adjuwantowe
58.NexviadymeAvalglucosidasum alfaproszek do przygotowywania koncentratu do sporządzania roztworun do infuzjiChoroba PompegoE74.0 
59.OcalivaAcidum obeticholicumtabletki powlekanePierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowychK74.3leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenien kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii un dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innymn leczeniu branym pod uwagę w wytycznych klinicznych)
60.Onivyde pegylated liposomalIrinotecani hydrochloridum trihydricumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak trzustki w stadium uogólnieniaC25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9brak
61.OpdivoNivolumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak urotelialnyC65, C66, C67miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rakn urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszejn terapii opartej na pochodnych platyny
62.OpdualagNivolumab + relatlimabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiCzerniak skóry lub błon śluzowychC43I linia leczenia zaawansowanego (nieoperacyjnego lubn przerzutowego) czerniaka u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej zn ekspresją PD-L1 na komórkach guza <1%
63.OzurdexDexamethasonumimplant do ciała szklistego w aplikatorzeZapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylnyn lub cała błona naczyniowaH20.0, H30.0brak
64.PhesgoPertuzumab + trastuzumabroztwór do wstrzykiwańRak piersiC50leczenie neoadjuwantowe pertuzumabem w skojarzeniu zn trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie poduktu leczniczegon złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) in chemioterapią 
65.PhesgoPertuzumab + trastuzumabroztwór do wstrzykiwańRak piersiC50leczenie przerzutowego raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu zn trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczegon złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) in docetakselem (I linia leczenia przerzutowego raka piersi)
66.PolivyPolatuzumabum vedotinumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzjiLeczenie chorych na chłoniaki BkomórkoweC82, C83, C85terapia skojarzona z rytuksymabem, cyklofosfamidem,n doksorubicyną i prednizonem dorosłych chorych z uprzednio nieleczonymn chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B w ramach I linii leczenia, z IPI 3-5
67.RaxoneIdebenonetabletki powlekaneLeczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)H47.2brak
68.RespreezaLudzki inhibitor alfa-1proteinazy proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny in rozedmą płucJ44.8, E88.0 
69.RinvoqUpadacitinibtabletki o przedłużonym uwalnianiuAtopowe zapalenie skóryL20w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowegon zapalenia skóry
70.RybrevantAmivantamabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiZaawansowany niedrobnokomórkowy rak płucaC34z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genien kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniun terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych;n leczenie w monoterapii
71.SaphneloAnifrolumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiToczeń rumieniowaty układowyM32leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym,n seropozytywnym toczniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej don ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia
72.SarclisaIsatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiSzpiczak plazmocytowyC90.0terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłychn pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, zn czynnościową niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60n ml/min/1,73m2) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2) 
73SkilarenceDimethylis fumarastabletkiŁuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiegoL40w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenian systemowego niż leczenie biologiczne 
74.StrensiqAsfotasum alfaroztwór do wstrzykiwańHiperfosfatazja dziecięcaE83.3leczenie pacjentów z objawami kostnymi w przebiegun hipofosfatazji dziecięcej; postacie perinatalna, niemowlęca i dziecięca
75.TafinlarDabrafenibkapsułkiNiedrobnokomórkowy rak płucaC34I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
76.TecentriqAtezolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak piersiC50potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona zn nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianymn procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 ≥1%, którzy nie otrzymali terapii zn powodu choroby rozsianej
77.TrepulmixTreplostinilroztwór do infuzjiPrzewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucneI27, I27.0, I26leczenie pacjentów z IV klasą czynnościową wg NYHA/WHO orazn terapia w kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu lub nietolerancjin monoterapii riocyguatem (RIOC) u pacjentów z II/III klasą czynnościową wgn NYHA/WHO.
78.TysabriNatalizumabroztwór do wstrzykiwańStwardnienie rozsianeG35leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, wn populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniun terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężkąn postacią choroby   u pacjentów >12n r.ż.
79.TysabriNatalizumabroztwór do wstrzykiwańStwardnienie rozsianeG35II linia leczenia postaci rzutowo-remisyjnej lub ciężkiej,n szybko rozwijającej się rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, wn populacji pacjentów z nietolerancją leczenia natalizumabem w postaci dożylnejn lub z powodu zapalenia żył po wlewach dożylnych lub trudnego dostępu don żył 
80.VerquvoVericiguattabletki powlekanePrzewlekła niewydolność sercaI50w populacji pacjentów dorosłych
81.VerzeniosAbemaciclibtabletki powlekaneRak piersiC50w skojarzeniu z hormonoterapią w ramach leczenia uzupełniającegon dorosłych pacjentów we wczesnym stadium raka piersi wykazującego ekspresjęn receptora hormonalnego (HR) i niewykazującego ekspresji receptora HER2 zn przerzutami do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem wystąpienia nawrotu
82.VoxzogoVosoritidumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańAchondroplazjaQ77.4leczenie pacjentów z achondroplazją u pacjentów w wieku con najmniej 2 lat, u których nasady kości długich nie są zamknięte
83.VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkiekardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej E85brak
84.VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkierodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa (TTRFAP)E85.1 
85.VyvgartEfgartigimod alfakoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiMiasteniaG70.0uogólniona postać choroby u pacjentów, u których stwierdzonon obecność przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny
86.XgevaDenosumabroztwór do wstrzykiwańGuz olbrzymiokomórkowy kościD48.0brak
87.XospataGilteritinibi fumarastabletki powlekaneLeczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowejn gilterytynibem C92.0leczenie podtrzymujące remisję
88.XtandiEnzalutamidumkapsułki miękkieRak gruczołu krokowegoC61terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego;n leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
89.XtandiEnzalutamidumtabletki powlekaneRak gruczołu krokowegoC61terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego;n leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
90.XtandiEnzalutamidumkapsułki miękkieRak gruczołu krokowegoC61leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu orazn docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
91.XtandiEnzalutamidumtabletki powlekaneRak gruczołu krokowegoC61leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu orazn docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
92.YervoyIpilimumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiCzerniak skóry lub błon śluzowychC43dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniun zaawansowania; leczenie w monoterapii
93.YervoyIpilimumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak przełykuC15I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym,n nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełykun oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą ≥1%, terapia skojarzona zn niwolumabem
94.ZejulaNiraparibkapsułki twardeLeczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnejC56, C57, C48leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwegon raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
95.ZolgensmaOnasemnogene abeparvovecumroztwór do infuzjiRdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)G12w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym