Informacja nt. wykazu leków niepodlegających finansowaniu w RDTL

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) obowiązującą od dnia 11 lipca 2022 r. (tabela poniżej) – zapisano w nim 135 pozycji.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL (znajdującym się na poniższym wykazie) przed wpisaniem go na wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia przez prowadzącego lekarza specjalistę skuteczności dotychczasowego leczenia. Powyższe musi zostać udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (odpowiednie wpisy wraz z wynikami badań potwierdzającymi skuteczność terapii). Informacja o kontynuacji tego leczenia musi zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z użyciem formularza Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach  ratunkowego dostępu do technologii lekowej”.

Lp.Nazwa produktu lecznicznegoNazwa międzynarodowaPostaćMocZawartość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINWskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz kodem ICD-10Uwagi
1.AdynoviRurioctocogumn alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań250 j.m.1 fiolka proszkun + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067101Zapobieganien krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
2.AdynoviRurioctocogumn alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań500n j.m.1n fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067118Zapobieganien krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
3.AdynoviRurioctocogumn alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań1000n j.m.1n fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)0642621067125Zapobieganien krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (D66, D67)brak
4.AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań2000 j.m.1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (5ml)0642621067132brak
5.AfinitorEverolimustabletki5mg30 tabletek05909990711567Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (C50)brak
6.AfinitorEverolimustabletki10mg30 tabletek05909990711598Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (C50)brak
7.AmBisomeAmphotericinum Bproszek do sporządzania dyspersji do infuzji50 mg1 fiolka05909990800025Grzybica układowa (B37)brak
8.BrineuraCerliponase alfaroztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania150 mg/ 5 ml/2 fiolki roztworu do infuzji + 1 fiolka roztworu do przepłukiwania05909991350994Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (E75.4)brak
9.CabliviCaplacizumabumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań10mg 1 fiolka proszku + 1 ampułkostrzykawka rozpuszczalnika (1ml)05909991413385Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1)brak
10.CalquenceAcalabrutinibkapsułki twarde100mg60 kapsułek05000456061698Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1)w ramach I linii leczenia w populacji pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym progresji
11.ColobreatheColistimethate sodiumproszek do inhalacji, kapsułki twarde1 662 500 j.m.56 kapsułek twardych + 1 inhibitor proszkowy05909991210380Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoząu pacjentów w wieku ≥6 lat
12.CosentyxSekukunumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki150mg/ml2 ampułkostrzykawki po 1 ml05909991203832Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8)brak
13.CosentyxSekukunumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki150mg/ml2 ampułkostrzykawki po 1 ml05909991203832Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (L40.0)brak
14.CosentyxSekukinumabumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu300mg1 wstrzykiwacz07613421040130Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (L40.0)brak
15.CresembaIsavukonazolumkapsułki twarde100mg14 kapsułek07640137532321Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza (B44, B46)inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
16.CresembaIsavukonazolumposzek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji200mg1 fiolka po 10ml07640137532352Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza (B44, B46)inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
17.DopteletAvatrombopagtabletki powlekane20mg10 tabletek07350031443110Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (D69.3)leczenie dorosłych pacjentów
18.DopteletAvatrombopagtabletki powlekane20mg15 tabletek07350031443127Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (D69.3)leczenie dorosłych pacjentów
19.DopteletAvatrombopagtabletki powlekane20mg30 tabletek07350031443134Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (D69.3)leczenie dorosłych pacjentów
20.DysportToxinum botulinicum typum A ad iniectabileproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań300 j.1 fiolka05909991072094Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (I61, I63, I69)brak
21.DysportToxinum botulinicum typum A ad iniectabileproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań500 j.1 fiolka05909990729227Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (I61, I63, I69)brak
22.ElmironPentosan polysulfate sodiumkapsułki twarde100mg90 kapsułek04260078520176Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (N30.1)brak
23.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem05909990618255Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45)brak
24.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki05909990712755Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (M05, M06, M08)brak
25.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki05909990712755Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45)brak
26.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem05909990618255Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)brak
27.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 wstrzykiwacze po 1 ml + 4 gaziki05909990712755Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)brak
28.EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań50mg4 ampułkostrzykawki po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem05909990618255Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (M05, M06, M08)brak
29.Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekane25mg30 tabletek03838989722111Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)
30.Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekane100mg30 tabletek03838989722128Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)
31.Erlotinib MylanErlotinibumtabletki powlekane100mg30 tabletek05901797710835Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
32.Erlotinib MylanErlotinibumtabletki powlekane150mg30 tabletek05901797710842Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
33.Erlotinib VipharmErlotinibumtabletki powlekane100mg30 tabletek05901812161345Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
34.Erlotinib VipharmErlotinibumtabletki powlekane150mg30 tabletek05901812161352Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
35.ExvieraDasabuvirumtabletki powlekane250 mg56 tabletek08054083006499Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (B18.2)w ramach terapii bezinterferonowej
36.Ezetimibe AurovitasEzetimibetabletki10mg28 tabletek05909991376659Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnejbrak
37.ForxigaDapaglifozinumtabletki powlekane10mg14 tabletek05909990975853Przewlekła niewydolność sercaw populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
38.ForxigaDapaglifozinumtabletki powlekane10mg30 tabletek05909990975884Przewlekła niewydolność sercaw populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
39.FotivdaTivozanib hydrochloride monohydratekapsułki twarde890µg21 kapsułek05060146291712Leczenie raka nerki (C64)brak
40.FotivdaTivozanib hydrochloride monohydratekapsułki twarde1340µg21 kapsułek05060146291699Leczenie raka nerki (C64)brak
41.HalavenEribulinumroztwór do wstrzykiwań0,44 mg/ml1 fiolka po 2 ml05909991004569Tłuszczakomięsak (C48)brak
42.HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki05909990005055Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (L73.2)brak
43.HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacze40mg/0,4ml2 wstrzykiwacze + 2 gaziki08054083011912Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
44.HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki40mg/0,4ml2 ampułkostrzykkawki + 2 gaziki nasączone alkoholem08054083011905Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
45.HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań, pudełka40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki w pudełku05909990005031Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
46.HumiraAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań ampułkostrzykawki40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki05909990005055Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (K50)brak
47.HyrimozAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań40mg/0,8ml2 ampułkostrzykawki07613421020897Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (H20.0, H30.0)brak
48.HyrimozAdalimumabumroztwór do wstrzykiwań40mg/0,8ml2 wstrzykiwacze07613421020880Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (H20.0, H30.0)brak
49.ImbruvicaIbrutinibumkapsułki twarde140mg90 kapsułek05909991195137Makroglobulinemia Waldenströma (C88.0)brak
50.ImbruvicaIbrutinibumkapsułki twarde140mg120 kapsulek05909991195144Chłoniak z komórek płaszcza (C85.7, C83.1)postać oporna lub nawrotowa choroby
51.ImfinziDurvalumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji50mg/mlfiolka po 10 ml05000456031493Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)brak
52.InvokanaCanaglifozinumtabletki powlekane100mg30 tabletek05909991096106Cukrzyca (E11)w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
53.JardianceEmpaglifosinumtabletki powlekane10mg28 tabletek05909991138509Przewlekła niewydolność sercaw populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – IV NYHA
54.JevtanaCabazitaxelkoncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji60mg/1,5 mlfiolka05909990850501Rak gruczołu krokowego (C61)nowotwór oporny na kastrację
55.KanumaSebelipazum alfakoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji2mg/ml1 fiolka po 10ml05391527744375Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (E75.5, E75.6)brak
56.Ketokonazol HRAKetoconazolumtabletki200mg60 tabletek05909991228811Endogenny zespół Cushinga> 12 rż
57.KeytrudaPembrolizumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji25mg/ml1 fiolka 4 ml05901549325126Leczenie raka urotelialnego (C65, C66, C67, C68)brak
58.KeytrudaPembrolizumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji25mg/ml1 fiolka 4 ml05901549325126Leczenie raka nerki (C64)brak
59.KlertisSunitinibkapsułki twarde50mg28 kapsułek05995327181615Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (C25.4)
60.LamzedeVelmanase alfaproszek do sporządzania roztworu do infuzji10mg1 fiolka08025153000761Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (E77.1)brak
61.LamzedeVelmanase alfaproszek do sporządzania roztworu do infuzji10mg5 fiolek08025153000754Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (E77.1)brak
62.LamzedeVelmanase alfaproszek do sporządzania roztworu do infuzji10mg10 fiolek08025153000747Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (E77.1)brak
63.LenvimaLenvatinibkapsułki twarde4mg30 kapsułek05036519003763Leczenie raka wątrobowokomórkowego (C22.0)brak
64.LenvimaLenvatinibkapsułki twarde4mg30 kapsułek05036519003763Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (C73)brak
65.LenvimaLenvatinibkapsułki twarde10mg30 kapsułek05036519003770Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (C73)brak
66.LonquexLipegfilgrastimumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka6mg/0,6ml1 ampułkostrzykawka05909991072469Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączkąu pacjentów z nowotworami złośliwymi (za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
67.LutatheraLutetium (177-Lu) oxodotreotidiroztwór do infuzji390 MBq/mlfiolka 20,5 – 25ml05909991350963Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT)brak
68.LutatheraLutetium (177-Lu) oxodotreotidiroztwór do infuzji390 MBq/mlfiolka 20,5 – 25ml05909991350963Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (C25.4)brak
69.LynparzaOlaparibumtabletki powlekane150mg56 tabletek05000456031318Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9)u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
70.LynparzaOlaparibumtabletki powlekane100mg56 tabletek05000456031325Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9)u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
71.MabTheraRituximabumroztwór do wstrzykiwań1400mgfiolka 11,7 ml05902768001099Chłoniaki złośliwe (C82, C83)brak
72.MekinistTrametinibumtabletki powlekane0,5mg30 tabletek05909991141813Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
73.MekinistTrametinibumtabletki powlekane2mg30 tabletek05909991141851Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
74.MylotargGemtuzumab ozogamycinumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji5mg1 fiolka05415062328576Ostra białaczka szpikowa (C92.0)W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
75.NaglazymeGalsulfasekoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg1 fiolka po 5 ml05909990614745Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) (E76.2)brak
76.NerlynxNeratinibumtabletki powlekane40mg180 tabletek05909991414009Rak piersi (C50)leczenie adjuwantowe
77.OlumiantBaricitinibumtabletki powlekane2mg35 tabletek03837000170740Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (M05, M06, M08)brak
78.OnivydeIrinotecani hydrochloridum trihydricumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka 10ml05909991308438Rak trzustki w stadium uogólnienia (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)brak
79.OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 4 ml05909991220501Rak urotelialny (C65, C66, C67)brak
80.OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 10 ml05909991220518Rak urotelialny (C65, C66, C67)brak
81.OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 4 ml05909991220501Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
82.OpdivoNivolumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji10mg/ml1 fiolka 10 ml05909991220518Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
83.PerjetaPertuzumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji30mg/ml1 fiolka 14 ml05902768001006Rak piersi (C50)terapia skojarzona z trastuzumabem w ramach leczenia pooperacyjnego
84.PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane150mg56 tabletek07613421024826Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
85.PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane200mg28 tabletek07613421024840Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
86.PiqrayAlpelisibumtabletki powlekane50mg + 200mg56 tabletek07613421024833Rak piersi (C50)terapia skojarzona z fulwestrantem stosowana w I lub II linii leczenia, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
87.RavictiGlyceroli phenylbutyraspłyn doustny1,1 g/mlbutelka 25ml07350110580217Zaburzenia cyklu mocznikowegow ramach leczenia wspomagającego
88.RaxoneIdebenonetabletki powlekane150mg180 tabletek07640137910150Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (H47.2)brak
89.ReblozylLuspaterceptumproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań75mg1 fiolka07640133688251Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (D46.1)u pacjentów >18 r.ż
90.ReblozylLuspaterceptumproszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań25mg1 fiolka07640133688244Niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (D46.1)u pacjentów > 18 r.ż.
91.RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji1mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046805Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0)brak
92.RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji2,5mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046850Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0)brak
93.RemodulinTreprostynilumroztwór do infuzji5mg/ml1 fiolka po 20ml05909990046867Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (I27, I27.0)brak
94.ReseligoGoserelinumimplant w ampułko-strzykawce3,6mg1 ampułko-strzykawka05909991256197Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajnikówdo 3 cykli leczenia
95.RevlimidLenalidomidumkapsułki twarde20 mg7 kapsułek07640133687704Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (C90.0)
96.RinvoqUpadacitinibtabletki o przedłużonym uwalnianiu15mg28 tabletek08054083020334Atopowe zapalenie skóry (L20)w ramach leczenia umiarkowanej postaci atopowego zapalenia skóry
97.RozlytrekEntrectinibumkapsułki twarde100mg30 kapsułek07613326024891Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1
98.RozlytrekEntrectinibumkapsułki twarde200mg90 kapsułek07613326024624Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1
99.RybelsusSemaglutidetabletki3mg30 tabletek05712249113537Cukrzyca typu 2u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
100.RybelsusSemaglutidetabletki7mg30 tabletek05712249113544Cukrzyca typu 2u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
101.RybelsusSemaglutidetabletki14mg30 tabletek05712249113551Cukrzyca typu 2()u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
102.SarclisaIzatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji20mg/mlfiolka 5 ml05909991427818Szpiczak plazmocytowy (C90.0)w przypadku choroby opornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem
103.SarclisaIzatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji20mg/mlfiolka 25ml05909991427832Szpiczak plazmocytowy (C90.0)w przypadku choroby opornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem
104.SkilarenceDimethylis fumarastabletki120mg90 tabletek08430308130574Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
105.SkilarenceDimethylis fumarastabletki120mg180 tabletek08430308130567Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
106.SkilarenceDimethylis fumarastabletki30mg42 tabletki08430308130581Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40)w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
107.SpravatoEsketaminumaerozol do nosa28mg1 fiolka05413868117400Depresja (F33.1, F33.2)lekooporna postać choroby, w populacji pacjentów, u których epizod depresji trwa od co najmniej 6 miesięcy
108.StelaraUstekinumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji130mg1 fiolka po 30 ml05909991307066Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51)brak
109.StelaraUstekinumabroztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce90mg1 ampułkostrzykawka po 1 ml05909997077512Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51)brak
110.SutentSunitinibkapsułki twarde50mg28 kapsułek05909990079391Rak nerki (C64)
111.SutentSunitinibkapsułki twarde25mg28 kapsułek05909990079384 Rak nerki (C64)
112.SutentSunitinibkapsułki twarde12,5mg28 kapsułek05909990079377Rak nerki (C64)
113.TafinlarDabrafenibkapsułki50mg120 kapsułek05909991078591Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
114.TafinlarDabrafenibkapsułki50mg28 kapsułek05909991078584Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
115.TafinlarDabrafenibkapsułki75mg120 kapsułek05909991078645Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
116.TafinlarDabrafenibkapsułki75mg28 kapsułek05909991078607Niedrobnokomórkowy rak płuca (C34)I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)
117.TalzennaTalazoparibumkapsułki twarde0,25mg30 kapsułek05415062348826Rak piersi (C50)u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2, u których stosowano hormonoterapię z zastosowaniem inhibitorów CDK4/6 lub bez w leczeniu paliatywnym i u których dopuszczalne było zastosowanie chemioterapii paliatywnej; pacjenci z potrójnie ujemnym rakiem piersi którzy stosowali wcześniej chemioterapię w okresie okołooperacyjnym lub w chorobie zaawansowanej
118.TalzennaTalazoparibumkapsułki twarde1mg30 kapsułek05415062348789Rak piersi (C50)u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2, u których stosowano hormonoterapię z zastosowaniem inhibitorów CDK4/6 lub bez w leczeniu paliatywnym i u których dopuszczalne było zastosowanie chemioterapii paliatywnej; pacjenci z potrójnie ujemnym rakiem piersi którzy stosowali wcześniej chemioterapię w okresie okołooperacyjnym lub w chorobie zaawansowanej
119.TecentriqAtezolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji840mg1 fiolka po 14 ml07613326025546Rak piersi (C50)potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawanswanuym lub rozsianym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 ≥1%, którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsianej
120.TysabriNatalizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji20mg/ml1 fiolka po 15ml05909990084333Stwardnienie rozsiane (G35)terapia natalizumabem podawanym dożylnie w populacjach pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną choroby, po niepowodzeniu terapii I rzutu lub z ciężką, szybko rozwijającą się postacią choroby
121.TysabriNatalizumabroztwór do wstrzykiwań150mg2 ampułkostrzykawki po 1 ml05713219560252Stwardnienie rozsiane (G35)terapia natalizumabem podawanym podskórnie w populacjach pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną choroby, po niepowodzeniu terapii I rzutu lub z ciężką, szybko rozwijającą się postacią choroby
122.UltomirisRavulizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji300mg1 fiolka05391527743552Nocna napadowa hemoglobinuria (D59.5)brak
123.UltomirisRavulizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji300mg1 fiolka05391527743552Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) (D59.3)brak
124.ViekiraxOmbitasivirum + Paritaprevirum + Ritonavirumtabletki powlekane12,5 mg56 tabletek08054083006888Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (B18.2)w ramach terapii bezinterferonowej
125.VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkie61mg30 kapsułek05415062359426kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (E85)brak
126.XgevaDenosumabumroztwór do wstrzykiwań120mg1 fiolka po 1,7ml05909990881789Guz olbrzymiokomórkowy kości (D48.0)brak
127.XospataGilteritinibi fumarastabletki powlekane40mg84 tabletki05909991426460Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (C92.0)brak
128.YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 40ml05909990872459Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
129.YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 10ml05909990872442Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (C34)terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
130.YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 40ml05909990872459Czerniak skóry lub błon śluzowych (C43)dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
131.YervoyIpilimumabumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji5mg/ml1 fiolka po 10ml05909990872442Czerniak skóry lub błon śluzowych (C43)dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
132.ZeposiaOzanimodkapsułki twarde0,23mg + 0,46mg7 kapsułek07640133688220Stwardnienie rozsiane (G35)brak
133.ZeposiaOzanimodkapsułki twarde0,92mg28 kapsułek07640133688237Stwardnienie rozsiane (G35)brak
134.ZoladexGoserelinumimplant podskórny3,6 mg1 ampułko-strzykawka05909990082315Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajnikówdo 3 cykli leczenia
135.ZolgensmaOnasemnogene abeparvovecumroztwór do infuzji2x1013 vg/ml7 fiolek po 8,3ml05397227702851Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (G12)postać 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu I lub u chorych z postacią 5q z bialleliczną mutacją SMN1 i nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2