Polityka Prywatności i regulamin serwisu

 

Zapisy niniejszej Polityki Prywatności zawierają informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, NIP: 7831689700, REGON: 302053014, Numer KRS: 0000410795, zwane dalej PTKM lub Administratorem, w tym w szczególności serwisów pod adresami www.rdtl.org.pl oraz www.ptkm.org.pl oraz usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem tj.:

 • Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
 • Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
 • Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
 • Otrzymywanie newsletterów i alertów.
 • Korzystanie z forum. Regulamin forum i zasady dodawania komentarzy w serwisach PTKM.
 • Dane przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami.
 • Informacje o przysługujących prawach.
 • Instrukcja usuwania danych osobowych.

 

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 6 ust.1 lit. a i 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uczestnik, podając dane osobowe, oświadcza pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

 1. są one zgodne z prawdą,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celach i w zakresie określonym podczas rejestracji, niezbędnym do realizacji usługi.

Dane osobowe:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy uczestnictwa w event;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

 

 

 • Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

Dane przetwarzane to: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez PTKM.

Dane kontaktowe: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów
 • informowania o treściach i usługach PTKM lub partnerów administratora,
 • monitorowania nadużyć,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie.

Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji w/w celów np. podmiotom zapewniającym hosting lub serwis IT.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych

Dane:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa podmiotu (firmy / instytucji / organizacji),
 • stanowisko,
 • telefon komórkowy,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • województwo,
 • kraj,
 • dane logowania (e-mail oraz hasło).

Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu.

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania usług.

Dane kontaktowe administratora: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
 • weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
 • prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, za pomocą dostępnych funkcjonalności lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do usług i dodatkowych treści.

Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji w/w celów np. podmiotom zapewniającym hosting lub serwis IT.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

Dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail
 • nazwa podmiotu (firmy / instytucji / organizacji),
 • stanowisko,
 • telefon komórkowy,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • województwo,
 • kraj,
 • dane logowania (e-mail oraz hasło).
 • informacja o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 / statusie ozdrowieńca po przebyciu COVID-19 / negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19. 

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania usług.

Dane kontaktowe administratora: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzane będą w celach:

 • rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez PTKM,
 • weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
 • ustalenia puli dostępnych pakietów stacjonarnych dla uczestników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,
 • weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w evencie w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,
 • dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia z ograniczonym dostępem,
 • pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu (o ile przewidują to zasady poszczególnych eventów),
 • komunikowania się przez PTKM z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
 • udostępnienia danych innym współorganizatorom lub partnerom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu czy dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą.

Podstawą przetwarzania danych dot. zdrowia (informacja o zaszczepieniu) w celu ustalenia puli dostępnych pakietów stacjonarnych jest wyraźna, dobrowolna zgoda uczestnika eventu. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą przetwarzania danych dot. zdrowia w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w evencie jest wyraźna dobrowolna zgoda uczestnika eventu, okazującego potwierdzenie spełnienia ww. warunków w momencie wejścia na event. Potwierdzenie spełnienia tych warunków, niezależnie od formy jego okazania (np. Unijny Certyfikat Covid) nie jest przechowywane przez Administratora i służy wyłącznie jednorazowej weryfikacji prawdziwości oświadczenia złożonego przez uczestnika.

Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom i partnerom eventu.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów

Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).

W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z punktu 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania usług.

Dane kontaktowe administratora: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzane będą w celach:

 • przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów;
 • weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
 • marketingu usług i komunikowania się przez PTKM z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
 • dopasowania treści do zainteresowań użytkowników,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów PTKM i zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów.

Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji w/w celów np. podmiotom zapewniającym hosting lub serwis IT.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z forum. Regulamin forum i zasady dodawania komentarzy w serwisach PTKM

a) Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z forum

W przypadku usługi korzystania z Forum lub Forum w formule pytań i odpowiedzi wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą informacje z punktu 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.

 

b) Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego, forum w formule pytań i odpowiedzi oraz komentowanie materiałów opublikowanych w serwisach PTKM, zwane dalej Forum.

Usługa jest świadczona przez PTKM z siedzibą w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3,                25-734 Kielce.

Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum lub pod materiałami opublikowanymi w serwisu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Ilekroć w Regulaminie mowa o Forum, bez wyjątków przyjmuje się stosowanie analogicznych zapisów odnośnie komentarzy dodawanych bezpośrednio pod materiałami.
Dostęp do Forum, możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający serwisy PTKM po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu.

Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje warunki  określone w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków z nich wynikających.
PTKM może, ale nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. PTKM zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści  i danych na stronach serwisu.

PTKM zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia PTKM prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.


c) Zasady korzystania z Forum

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:

 • rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
 • podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
 • wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
 • propagowanie przemocy i agresji;
 • propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
 • rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
 • rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
 • rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
 • naruszanie praw PTKM;
 • umieszczanie linków do innych stron www (poza stronami rzędów i podmiotów administracji publicznej lub samorządowej, w tym MZ czy NFZ);
 • umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
 • rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
 • rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
 • rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
 • rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
 • rozpowszechnianie spamu.

Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. PTKM apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką komentowanego materiału.

Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody PTKM jest zabronione.

Te same treści (wypowiedzi) nie powinny być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. PTKM zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

Nierekomendowane jest publikowanie za pośrednictwem Forum w formule pytań i odpowiedzi indywidualnych problemów użytkownika z jednoczesnym żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. O formie udzielenia odpowiedzi (otwartej lub bezpośredniej do zainteresowanego użytkownika) decyduje ostatecznie PTKM.

PTKM zastrzega sobie prawo do jednostronnego usunięcia opublikowanego za pośrednictwem Forum w formule pytań i odpowiedzi pytania lub problemu, na które nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi lub Administrator nie posiada właściwej wiedzy.


d) Prawa autorskie

Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia PTKM do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

PTKM zastrzega, że treści, w tym odpowiedzi udzielane na Forum w formule pytań i odpowiedzi są jak najlepszymi opiniami ekspertów, ale nie stanowią źródła prawa i nie są oficjalnym stanowiskiem instytucji publicznych.


e) Postanowienia końcowe

PTKM nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec PTKM i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną PTKM nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. PTKM zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

PTKM zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

PTKM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

PTKM może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec PTKM.
Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

PTKM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania usług.

Dane kontaktowe administratora: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzane będą w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 przebywała na terenie wydarzenia organizowanego przez Administratora, poprzez:

 • prowadzenie listy osób przebywających na terenie wydarzenia;
 • udostępnienia danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na potrzeby ułatwienia dochodzenia epidemiologicznego;
 • umożliwienia kontaktu telefonicznego, sms lub e-mail z osobami przebywającymi na terenie wydarzenia po jego zakończeniu.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają z ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą polegających na ochronie zdrowia i życia tych osób.

Administrator może udostępnić dane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, tj. przez okres dwóch tygodni od dnia wydarzenia, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami

Dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwa podmiotu (firmy / instytucji / organizacji),
 • stanowisko,
 • telefon komórkowy,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • województwo,

Administratorem danych jest PTKM jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania usług.

Dane kontaktowe administratora: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia umowy;
 • wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy;
 • komunikacji z reprezentantami / osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy;
 • udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventów oraz podwykonawcom w celu umożliwienia im komunikacji z kontrahentem w celu wykonywania zawartej umowy,
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji w/w celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług.

Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji w/w celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu, podwykonawcom zawartych umów.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w/w celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 • Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Uczestnika przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres

Administratora. Wniosek o cofnięcie danych złożony do Administratora przed terminem event będzie skutkować odmową realizacji zamówienia.

Niezależnie od powyższych postanowień uczestnikowi eventu / użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest zgoda uczestnika / użytkownika, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym uczestnik eventu / użytkownik serwisu może złożyć sprzeciw na adres Administratora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe uczestnika eventu / użytkownika serwisu przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora, tj. 10 lat, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Uczestnik eventu / serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

 • Instrukcja usuwania danych osobowych

Uczestnik eventu / użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W celu przyspieszenia procedury rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując:

 • czy chce usunąć konto w danym serwisie,
 • nie chce już otrzymywać informacji z serwisu.

W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia, czy wniosek użytkownika jest równoznaczny z żądaniem usunięcia jego konta w serwisie.


Na wniosek użytkownika Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.
Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych.
 • Reklamacje, wymagania techniczne, wyłączenia odpowiedzialności

Wszelkie reklamacje Uczestników eventów lub użytkowników serwisów powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sytuacji wykluczenia przez użytkownika z udziału w evencie z powodu rażącego naruszenia regulaminu, w tym w szczególności złamania zasad sanitarnych uczestnik / użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wniesienie reklamacji zostanie rozstrzygnięte negatywnie i nie jest ona podstawą do uzyskania zwrotu opłaty (o ile występuje) za udział w evencie czy zadośćuczynienia

W celu zachowania właściwego, niezakłóconego dostępu do usług on-line PTKM zaleca używanie sprzętu (hardware: procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy [zalecany czterordzeniowy], 2GB pamięci RAM [zalecane 4GB lub więcej], posiadanie kamery internetowej, mikrofonu lub zestawu słuchawkowego, lub głośników podłączonych do urządzenia i rozpoznanych przez urządzenie, które nie powinny być jednocześnie używane przez żadną inną aplikację), odpowiedniego łącza internetowego (minimum dla dźwięku: 512 kb/s, dla dźwięku i obrazu: 1 Mb/s, zalecane: 2 Mb/s) oraz aktualnego oprogramowania, tj. systemu operacyjnego (Windows 8 [zalecany WindowsTM 10], MacTM OS wersja 10.13 [zalecana najnowsza wersja], LinuxTM, Chrome OSTM.), oprogramowania Oracle JavaTM oraz wybranych przeglądarek internetowych (zalecana: Google ChromeTM lub Mozilla FirefoxTM, OperaTM lub SafariTM).

PTKM oświadcza, iż dołoży wszelkich starań aby zachować odpowiednią jakość usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu event spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora, w tym korzystanie ze sprzętu lub oprogramowania o niższych parametrach, niż wskazane powyżej.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że rejestrując się na event w formie on-linemogą nastąpić zachwiania prędkości lub jakości przesyłania danych, które mogą czasowo lub stale uniemożliwić uczestnictwo w event po stronie Uczestnika na jego urządzeniu końcowym (komputer, laptop, telefon). Organizator w przypadku zajścia takich okoliczności dołoży starań, aby udostępnić nagranie Uczestnikowi w innym możliwym terminie.

Opóźnienie transmisji event do 30 min nie jest uznawane za zmianę terminu eventu i nie podlega reklamacji.

PTKM zastrzega, że treści publikowane w serwisach, w tym odpowiedzi udzielane na Forum w formule pytań i odpowiedzi są opiniami ekspertów i nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec PTKM czy innych instytucji.

 

 

 • Ochrona treści intelektualnych PTKM

Wszelkie materiały, nagrania, wizerunek prowadzących publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania event podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie z nich bez zgody właściciela oraz PTKM jest zabronione.

Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi usługi PTKM udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas posiadania konta w serwisu lub uczestnictwa w evencie) licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika.

Uczestnik nie ma prawa udostępniania danych oraz linków czy haseł, niezbędnych do zalogowania się do forum czy do eventu w formie on-line. Stwierdzenie przez Organizatora udostępnienia tych danych osobom trzecim, polegające między innymi na zalogowaniu się dwóch lub więcej osób z jednego adresu mailowego jest podstawą do usunięcia wszystkich osób posługujących się tym samym adresem mailowym. W przypadku eventu odpłatnego usunięte użytkownika z powodu udostepnienia danych do logowania osobom trzecim wyłącza możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconej kwoty za uczestnictwo.

Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu eventu oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji (sublicencje).

Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu treści prezentowanych w Forum oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji (sublicencje).

PTKM nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników eventów czy forum. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny. W szczególności PTKM zastrzega, iż wszelkie terapie lub inne procedury medyczne zastosowane o oparciu o treści zawarte w prezentowanych treściach mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.

W przypadku stwierdzenia przez PTKM naruszenia przepisów prawa, a w szczególności prawa autorskiego, farmaceutycznego, dobrego imienia osób fizycznych lub instytucji, może on przerwać event i uniemożliwić Uczestnikowi dalsze uczestnictwo (w przypadku eventów on-line także usunąć jego zapis z serwerów i archiwów).

 • Informacje końcowe

Przepisy niniejszej Polityki Prywatności / Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w każdym z organizowanych eventów oraz korzystania z serwisów PTKM i obowiązują wszystkich uczestników / użytkowników. Powyższe nie dotyczy eventów, dla których ustanowiono odrębny Regulamin.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w evencie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityki Prywatności / Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego czy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Polityki Prywatności / Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na stronie internetowej.